หนังสือรับรองเงินเดือนสำคัญมาก อยากขอสินเชื่อหรือสมัครบัตรผ่านรีบเช็คด่วน

หนังสือรับรองเงินเดือน ใช้ทำอะไร อาชีพบ้างที่ต้องใช้ อ่านเลย!

หากพูดถึงการทำธุรกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล หรือแม้แต่การสมัครบัตรเครดิต เอกสารสำคัญที่ทุกแบงก์จะขอใช้ประกอบการพิจารณาก็คือหนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อเป็นการการันตีว่าท่านเป็นพนักงาน ลูกจ้างบริษัทนั้นๆ จริง และเพื่อเป็นการยืนยันรายได้ของท่าน เพื่อลดความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต่างๆ โดยการขอหนังสือรับรองเงินเดือนในปัจจุบันก็สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดหนังสือรับรองเงินเดือนผ่านช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ หรือการแจ้งหน่วยงานให้ออกใบรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้าง เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต่างมีวิธีการ โดยเราได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการขอหนังสือรับรองเงินเดือนที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแบบหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการ และการพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนของพนักงานบริษัทเอกชน และลูกจ้าง อาชีพอิสระ เป็นต้น 

ขอหนังสือรับรองเงินเดือนพนักงานบริษัท อาชีพอิสระควรทำอย่างไร?

สำหรับการขอหนังสือรับรองเงินเดือนกรณีที่เป็นพนักงานบริษัทนั้น อาจจะสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะบริษัทเอกชนที่มีขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถแจ้งขอหนังสือรับรองเงินเดือนจากทางฝ่ายบุคคลได้เลย หรือหากบริษัทใดต้องมีระบบสื่อสารองค์กรผ่านรูปแบบออนไลน์ ท่านก็สามารถขอหนังสือรับรองเงินเดือนผ่านช่องทางหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์ได้เลย โดยความสำคัญของหนังสือรับรองเงินเดือน คือ นอกจากจะเป็นหลักประกันว่าท่านมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่แล้ว ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าท่านทำงานที่บริษัทแห่งนี้จริง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกหากท่านมีความต้องการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ หรือจำเป็นต้องขอวีซ่า เป็นต้น โดยแบบฟอร์มรับรองเงินเดือนของบริษัทแต่ละแห่งจะมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน คือ ระบุชื่อ-นามสกุล ของเรา และตำแหน่งงาน อายุการทำงาน รวมทั้งรายได้แต่ละเดือนด้วย เป็นต้น ฉะนั้น หนังสือรับรองเงินเดือนจึงมีความสำคัญ และหากต้องการขอหนังสือรับรองเงินเดือนสมัครบัตรเครดิต หรือสินเชื่อต่างๆ ท่านก็สามารถทำได้ตามที่ได้มีการแนะนำไปข้างต้น

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เป้นอาชีพอิสระนั้น การขอหนังสือรับรองเงินเดือนอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย โดยท่านจะต้องมีการติดต่อบริษัทที่ว่าจ้าง และแจ้งขอหนังสือรับรองเงินเดือนโดยตรง ซึ่งหากทางบริษัทพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนให้ท่าน อาจจะมีการระบุชัดเจนว่าสัญญาจ้างของท่านจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ ซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ฉะนั้น การขอแบบฟอร์มรับรองเงินเดือนสำหรับอาชีพอิสระ ท่านสามารถแจ้งฝ่ายบุคคลให้ออกแบบหนังสือรับรองเงินเดือนเฉพาะเรื่องรายได้รายเดือนเท่านั้นก็ได้ เพื่อป้องกันปัญหาการปฏิเสธคำขอสินเชื่อ เป็นต้น

ลูกจ้างหน่วยงานราชการ ขอหนังสือรับรองเงินเดือนได้หรือไม่?

ขณะที่ในส่วนของลูกจ้างหน่วยงานข้าราชการนั้น ท่านสามารถดำเนินการขอหนังสือรับรองเงินเดือนได้ทั้งผ่านหน่วยงานนั้นๆ หรือวิธีที่สะดวกที่สุด คือ การขอหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์ โดยในปี 2566นี้ หน่วยงานราชการได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรเป็นอย่างมาก โดยหากต้องการขอออกใบรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้าง ท่านสามารถดำเนินการขอหนังสือรับรองเงินเดือนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยขั้นตอนเดียวจบ และสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองเงินเดือน เพื่อนำออกมาพิมพ์ หรือใช้เป็นออนไลน์ได้เลย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

Scroll to Top