สินเชื่อบ้านมือสอง ธอส 2566

สินเชื่อบ้านมือสอง ธอส 2566

เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
สูงสุด 4.13% ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด
สินเชื่อบ้านมือสอง ธอส 2566 มีบ้านให้เลือกหลายหลัง (ใหม่)

สินเชื่อบ้านมือสอง ธอส 2566 ไม่จำเป็นต้องใหม่ แต่ได้ประโยชน์ที่คุ้มค่าในราคาที่เหมาะสม 

ตัวเลือกของการซื้อที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งบ้าน อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิส คอนโดมิเนียม รวมถึงไปถึงการซื้อบ้านมือสอง ซึ่งก็ตอบโจทย์ของการมีที่อยู่ที่อาศัย และการใช้งานได้ไม่แพ้ของใหม่ สินเชื่อบ้านมือสอง ธอส 2566 เป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เอาใจคนที่ต้องการซื้อบ้าน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการที่เพิ่งสร้างใหม่ ซึ่งการกู้ซื้อบ้านมือสองเป็นอีกแนวทางที่จะสามารถทำให้มีบ้านในฝัน ที่อยู่ในทำเลดี ๆ ได้ โดยการซื้อบ้านกับ ธอสหากสงสัยว่าจุดเด่นมีอะไรบ้างต้องมาเรียนรู้ ทำความเข้าใจในรายละเอียด ทั้งในด้านการสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการกู้บ้านมือสอง รวมไปถึงสินเชื่อบ้านมือสอง ธอส 2566มีอัตราดอกเบี้ยบ้าน ธอสที่เท่าไหร่ คุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้สมัครสินเชื่อบ้านมือสองมีอะไรบ้าง มาค้นหาคำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปพิจารณาสินเชื่อบ้านมือสอง ธอส 2566กันดู 

สินเชื่อบ้านมือสอง ธอส 2566กับการตอบสนองเป้าหมายที่ลงตัว 

สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมให้โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้สำหรับการจับจองเป็นเจ้าของบ้านมือสอง ธอส สำหรับสินเชื่อบ้านมือสอง ธอส 2566นั้น มีจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ต้องการมีบ้าน ด้วยการซื้อที่ดินอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่พักอาศัยพร้อมต่อเติมและซ่อมแซม รวมไปถึงโครงการบ้าน ธอสยังไม่การสนับสนุนการซื้อที่เดินเปล่า และที่ดินเปล่าพร้อมปลูกสร้างอาคาร ซึ่งทั้งหมดต้องเป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร โดยสินเชื่อบ้านมือสอง ธอส 2566เปิดยื่นกู้ซื้อบ้านมือสองตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป และธนาคาร ธอส สินเชื่อบ้านขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อบ้าน ธอส 2566เต็มวงเงินเรียบร้อยแล้ว 

อัตราดอกเบี้ยและวงเงินที่อนุมัติสำหรับสินเชื่อบ้านมือสอง ธอส 2566

อีกหนึ่งปัจจัยที่คนส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเลือกสินเชื่อบ้านมือ 2 นั่นก็คือ ดอกเบี้ยบ้านมือสอง สำหรับสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้นจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้กู้ โดยแบ่งอัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระสินเชื่อบ้านมือสอง ธอส 2566ไปตามช่วงเวลา โดยเดือนที่ 1 – 6 จะเป็นช่วงปลอดดอกเบี้ย เดือนที่ 7 – 24 จะมีดอกเบี้ย MRR-3.35% ต่อปี ส่วนปีที่ 3 ของการกู้ซื้อบ้านมือสองจะมีดอกเบี้ย MRR-3.00% ต่อปี ปีที่ 4 และ 5 MRR-2.00% ต่อปี และปีที่ 6 จนถึงสิ้นสุดสัญญาสินเชื่อบ้านมือสอง ธอส 2566 MRR-1.00% ต่อปี โดยมีวงเงินสินเชื่อบ้านมือสองจะเป็นไปตามราคาหลักประกันและเกณฑ์รายได้ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของธนาคาร 

ส่องคุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อสมัครสินเชื่อบ้านมือสอง ธอส 2566

สำหรับผู้ต้องการซื้อบ้านกับ ธอสจะสามารถกู้บ้านมือสองกับธนาคารได้หรือเปล่านั้น จะต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้กันก่อน โดยผู้เข้าสนใจสมัครสินเชื่อบ้านมือสอง ธอส 2566จะต้องเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป หรือเป็นลูกค้าสวัสดิการที่หน่วยงานทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝากไว้ โดยมีเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการขอสินเชื่อบ้านมือสอง ประกอบด้วย บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมทั้งเอกสารทางการเงินของผู้กู้บ้านมือสอง ธอส ประกอบด้วยหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนกรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระที่จะสมัครสินเชื่อบ้านมือสอง ธอส 2566จะต้องเตรียมสำเนาทะเบียนการค้า หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ รูปถ่ายกิจการ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ธนาคาร ธอส

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
สูงสุด 33% ต่อปี
อายุ
20-60 ปี
สมัครสินเชื่อสแนปแคชผ่านทางออนไลน์ได้ง่ายๆ
เงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ
20-60 ปี
icash บริการสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคาร uob
Scroll to Top