โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3

โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3

เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
สูงสุด 5.22% ต่อปี
อายุ
ไม่กำหนด
โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 พร้อมให้เงินก้อนสำหรับผู้อยากมีบ้าน

โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 สินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้มีรายได้น้อย

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้ โอกาสในการมีที่อยู่อาศัยในชื่อของตัวเองก็อาจจะตีบตัน ยากที่จะหาทางออก สินเชื่อบ้าน ธอสภายใต้โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3ที่มุ่งมั่นในการเติมเต็มโอกาสให้แก่ผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ โดยใครที่อยากซื้อบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะพึ่งพาสถาบันการเงินไหนได้บ้างที่สามารถทะลายข้อจำกัดต่าง ๆ ออกไป โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใช้เป็นเครื่องมือคว้าฝันด้วยการมีบ้านที่เหมาะสมกับตัวเอง ซึ่งหากใครที่ยังไม่ทราบว่าโครงการบ้านล้านหลังเป็นอย่างไร มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเพื่อกู้เงินธนาคารซื้อบ้านในรูปแบบใดบ้าง ดอกเบี้ยซื้อบ้าน ธอสคิดเท่าไหร่ มาอัพเดทและทำความเข้าใจว่าโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3มีสิ่งใดที่ตอบโจทย์บ้าง และหากต้องการลงทะเบียนโครงการบ้านล้านหลัง ธอส 2566ต้องทำอย่างไร

อัพเดทโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3กับเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้อยากมีบ้าน

สำหรับในปี 2566 หรือ 2023 มาติดตามข่าวล่าสุดของบ้านล้านหลังเฟส 3ว่ามีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยากซื้อบ้านอย่างไร สำหรับโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3มีวัตถุประสงค์สำคัญในหลายด้าน ทั้งการสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับการซื้อดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด รวมไปถึงเพื่อปลูกสร้างอาคารและซื้อที่ดิน นอกจากนั้นธอส บ้านล้านหลังยังสนับสนุนช่องทางกู้เงินธนาคารซื้อบ้านหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐ รวมทั้งซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ซึ่งโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3เปิดให้จองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 

เปิดเงื่อนไขคุณสมบัติแบบไหนร่วมโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3ได้

บ้านล้านหลังเฟส 3 เงื่อนไขผู้ลงทะเบียนสินเชื่อบ้าน ธอสต้องเป็นอย่างไร มาไขคำตอบกัน เปิดเงื่อนไขโครงการบ้านล้านหลังล่าสุดซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไปได้ นอกจากนั้นโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3ยังให้การสนับสนุนกลุ่มคนวัยทำงาน หรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ต้องผู้ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3จะต้องเตรียมเอกสารประกอบด้วยบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส หากมีรวมไปถึงสิ่งที่ผู้อยากซื้อบ้านต้องเตรียมเพิ่มเติมคือหนังสือรับรองรายได้  สลิปเงินเดือน และรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องการเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 ต้องเตรียมเอกสารการเสียภาษีเงินได้ รูปถ่ายกิจการ ทะเบียนการค้า

โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3กับวงเงินกู้และระยะเวลาผ่อนชำระ

ธอส บ้านล้านหลังเฟส 3นี้จะสนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ที่อยากซื้อบ้านในวงเงินสูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท ต่อรายต่อหลักประกัน โดยมีระยะเวลาการผ่อนโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3อยู่ที่ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้เงินธนาคารซื้อบ้านเมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี ส่วนดอกเบี้ยบ้านโครงการบ้านล้านหลังนั้นจะแตกต่างกันไปตามช่วงระยะเวลา โดย 1 – 5 ปี แรก 3 %  ต่อปี ปีที่ 6 – 7 MRR-2.00% ต่อปี ปีที่ 8 จนถึงหมดสัญญาโครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 สำหรับรายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR-0.75% ต่อปี กรณีสวัสดิการหักเงินเดือน MRR-1.00% ต่อปี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร ธอส. บ้านล้านหลังเฟส 3

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
สูงสุด 33% ต่อปี
อายุ
20-60 ปี
สมัครสินเชื่อสแนปแคชผ่านทางออนไลน์ได้ง่ายๆ
เงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ
20-60 ปี
icash บริการสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคาร uob
Scroll to Top