บัตรกดเงินสดออมสิน

บัตรกดเงินสดออมสิน

เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
สูงสุด 24% ต่อปี
อายุ
20-60 ปี
บัตรกดเงินสดออมสิน เปิดบัตรง่ายๆ รู้ผลไม่เกิน 7 วัน

ปี 2566 ต้องการเงินสดหมุนเวียนต้องบัตรกดเงินสดออมสิน


ในปี 2023 นี้หากคุณเป็นบุคคลที่มีรายได้ประจำประกอบอาชีพอิสระหรือหรือเจ้าของกิจการอยากมีวงเงินสดไว้เป็นเงินสำรองในยามฉุกเฉินหรือไว้ใช้จ่ายเป็นค่าอุปโภคบริโภคขอแนะนำให้ใช้บริการบัตรกดเงินสดออมสิน PEOPLE CARDหรือสินเชื่อบัตรกดเงินสด PRIMA CARD ของธนาคารออมสินเป็นผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินบัตรกดเงินสดธนาคารออมสินเป็นการบริการสินเชื่อเอนกประสงค์ในรูปแบบของประเภทวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้นำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการหากใช้บัตรกดเงินสดออมสินกดเงินสดออกไปก็จะเสียดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดตามจำนวนเงินที่กดออกไปใช้และเมื่อชำระค่างวดวงเงินบัตรกดเงินสดออมสินก็จะกลับคืนมาให้ใช้เหมือนเดิม


รายละเอียดของบัตรกดเงินสดออมสิน ปี 2023


บัตรกดเงินสดธนาคารออมสิน PEOPLE CARD จะเป็นบัตรที่มีวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือนโดยวงเงินขั้นต่ำเท่ากับ 5,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ส่วนบัตรกดเงินสดออมสินPRIMA CARD จะให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือนโดยวงเงินสินเชื่อธนาคารออมสินขั้นต่ำเท่ากับ 30,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดสูงสุดไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี โดยบัตรกดเงินสดออมสินทั้งสองประเภทเป็นบัตรกดเงินสดอนุมัติไวไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริงจะไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปีและไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า โดยธนาคารจะพิจารณาอนุมัติวงเงินบัตรกดเงินสดออมสินให้แก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

 

ใครสมัครบัตรกดเงินสดออมสินได้บ้าง


สำหรับการสมัครบัตรกดเงินสดออมสินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุ 20-60 ปีแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการายย่อยหรือเป็นเจ้าของกิจการมีอายุ 20-70 ปี มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทขึ้นไปถึงจะสมัครบัตรกดเงินสดออมสิน 30000 PEOPLE CARD ได้ ส่วนบัตรกดเงินสดออมสิน PRIMA CARD ต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท และเอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครบัตรกดเงินสดออมสินก็คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารแสดงรายได้สลิปเงินและ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน โดยการสมัครบัตรกดเงินสดออมสินนี้ยังไม่สามารถสมัครบัตรกดเงินสดออมสินออนไลน์ได้เพราะในปัจจุบันธนาคารออมสินยังไม่มีแอพบัตรกดเงินสดออมสินหากจะสมัครต้องไปที่สาขาของธนาคาร แต่ถ้าหากคุณต้องการศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารหรือติดต่อสอบถามได้ที่โทร.1115

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
สูงสุด 33% ต่อปี
อายุ
20-60 ปี
สมัครสินเชื่อสแนปแคชผ่านทางออนไลน์ได้ง่ายๆ
เงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ
20-60 ปี
icash บริการสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคาร uob
Scroll to Top