สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารคืออะไรและมีหน้าที่อะไรบ้างเช็ครายละเอียดคลิก

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ทำความรู้จักกันมากขึ้น

ปัจจุบันการเข้าถึงบริการทางการเงินเปิดกว้างเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน โดยไม่ได้มีการยึดติดการเข้าถึงบริการทางการเงินเฉพาะสถาบันทางการเงิน หรือธนาคารเพียงอย่างเดียวแล้ว ทุกวันนี้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือ non-bank ก็สามารถให้บริการทางการเงินได้เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นรูปแบบบริษัทที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อย ฐานราก สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างง่ายดายกว่าสถาบันการเงินทั่วไปอีกด้วยซ้ำ ซึ่งวันนี้เราได้มีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับสถาบันการเงิน และ non-bank มาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักถึงข้อแตกต่าง และการให้บริการ เพื่อให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการได้ง่ายขึ้น 

ปัจจุบันประเภทของสถาบันการเงินแบ่งเป็นอย่างไรบ้าง?

ในปี 2566 นี้ การเข้าถึงบริการทางการเงินค่อนข้างเปิดกว้าง และหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินก็เปิดโอกาสให้บริษัทเงินทุนหลายแหล่งสามารถให้บริการทางการเงินผ่านสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งก่อนที่จะไปอธิบายในส่วนนั้น วันนี้เราขอสรุปรายละเอียดประเภทของสถาบันการเงินในปัจจุบันก่อน ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ สถาบันทางการเงิน โดยหมายถึงธนาคาร ซึ่งรวมทั้งธนาคารพาณิชย์ และธนาคารของรัฐ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดถึงแบงก์พาณิชย์มากกว่า เพราะหากพูดถึงแบงก์รัฐ จะเรียกว่าเป็นประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในแต่ละด้าน ซึ่งหากถามว่าธนาคารใดไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ก้ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธกส. และธอส. แต่ละแบงก์ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป และสุดท้ายประเภทของสถาบันทางการเงินที่ 3 ก็คือ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า non-bank 

non-bank คืออะไร ต่างจากสถาบันทางการเงินทั่วไปอย่างไร?

สำหรับ non-bank หรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนั้น เป็นบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งธุรกิจทางการเงินขึ้นมา เพื่อให้บริการทางการเงิน โดยสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารก็เป็นการดำเนินธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ไม่ใช่การปล่อยเงินกู้นอกระบบอย่างแน่นอน โดยการที่จะขอเปิดธุรกิจ non-bankนั้น ท่านจะต้องมีทุนจดทะเบียนตามสัดส่วนที่หน่วยงานรัฐกำหนด และจะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่ระบุให้ปล่อยสินเชื่อส่วนใดได้บ้าง และคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ในเรทที่ไม่เกินรัฐบาลกำหนด เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของnon-bankที่แตกต่างจากสถาบันทางการเงินหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับลูกหนี้กลุ่มฐานรากที่ไม่มีหลักประกัน หรือลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินง่ายกว่าการพึ่งพาสถาบันการเงินในปัจจุบัน ฉะนั้น ส่วนใหญ่ผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ จึงนิยมใช้บริการสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เป็นต้น

แนะนำสถาบันการเงินที่ไม่ใช้ธนาคารที่ให้บริการดีที่สุด

ทั้งนี้ หากถามว่าสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารมีอะไรบ้าง? ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเป็นจำนวนมาก แต่หากจะให้แนะนำ non-bank ที่ให้บริการดีที่สุด และอนุมัติเงินเร็ว และมีการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงอย่างแพร่หลายนั้น ก็จะเป็นบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้บริการต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็น non-bankที่มีการผ่อนปรนเงื่อนไขการเข้าถึงสินเชื่อเป็นอย่างมาก และถือว่าเป็นบริษัทตัวอย่างของ non-bankอีกด้วย ซึ่งหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

Scroll to Top